en

бул.”България” 24

тел.: тел.: 088 / 560 08 28

Работно време

08:00 - 21:30

В различните региони сладкарниците си запазват правото на промени в работното време.

Наши партньори

Вижте къде можете да намерите нашите партньори кафе в Сливен, Ямбол и Търговище.

GeoCoding by MaxMind