en

бул.”6-ти септември” 129

тел.: тел.: 032 / 64 44 29

Работно време

08:00 - 21:30

В различните региони сладкарниците си запазват правото на промени в работното време.

Наши партньори

Вижте къде можете да намерите нашите партньори кафе в Сливен, Ямбол и Търговище.

GeoCoding by MaxMind